Konflikty cywilne, medyczne, gospodarcze czy karne

to rzecz, która zdarza się w życiu codziennym oraz interesach. Brak porozumienia w różnych kwestiach nie oznacza jednak, że zawsze trzeba rozwiązywać zaistniałe problemy tylko na drodze sądowej. Mediacje to pozasądowa alternatywa, która pozwala również znaleźć sposób na to, aby sporne strony wypracowały satysfakcjonujące je wyjście.

To proces dobrowolny i całkowicie poufny. Rolą radcy prawnego, który podejmuje się mediacji (zyskuje w tym zakresie specjalny certyfikat upoważniający go do prowadzenia takich czynności) między stronami, jest występowanie albo w roli mediatora, albo pełnomocnika (nigdy nie pełni obu ról w jednym postępowaniu). Pod jego czujnym okiem strony poszukują takiego rozwiązania, które będzie możliwe do zaakceptowania przez obie z nich. Mediator jako neutralna osoba pomaga w tym, aby znalazły one drogę do porozumienia i ostatecznie zawarły ugodę.

Prowadzona przez mnie kancelaria podejmuje się prowadzenia mediacji m.in. na terenie Kamienia Pomorskiego. W tym zakresie klient może liczyć na:

  • dokonanie właściwej analizy sytuacji stron oraz samego sporu,
  • zdefiniowanie jego najważniejszych potrzeb,
  • wsparcie i doradzanie,
  • informację w kwestii skutków prawnych podjętych decyzji,
  • maksymalne zabezpieczenie swoich interesów zgodnie z prawem.
młotek i książka
kobieta dyskutująca warunki

Ugodowe załatwienie sprawy

Decydując się na mediacje, żadna ze stron nic na tym nie traci. Mają one to do siebie, że dąży się w nich do uzyskania wyniku win-win (wygrany-wygrany), a jednocześnie można nadal zachować dobre relacje między stronami, co może mieć pozytywne znaczenia dla przyszłej współpracy między nimi. Nie są objawem słabości, ale wręcz przeciwnie – świadczą o dojrzałości obu stron, którym jednak zależy na tym, aby spróbować się dogadać i zadbać o wzajemne relacje. Oprócz tego są tańszym rozwiązaniem w porównaniu z postępowaniem toczącym się w sądzie. Ponadto można je szybciej przeprowadzić i osiągnąć oczekiwany efekt. Przez cały czas strony mogą w pełni kontrolować swoje decyzje. Wypracowana wspólnie ugoda ma taki sam ważny status jak orzeczenie, które wydaje sąd po rozpatrzeniu sprawy.

Zanim więc klient podejmie decyzję, że przekazuje sporną kwestię do rozstrzygnięcia przez sąd, warto zastanowić się, czy mediacje nie będą korzystniejszym dla niego i drugiej strony rozwiązaniem. Proces sądowy trwa średnio kilka-kilkanaście miesięcy, a negocjacje w mediacjach zazwyczaj toczą się zaledwie kilka dni. Do tego większość z nich kończy się sukcesem.