Mediacja to szansa na rozwiązanie konfliktów i sporów z każdej dziedziny życia, w sposób akceptowalny dla wszystkich uczestników sporu, alternatywny dla postępowania sądowego.

Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora, celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu.

Dlaczego mediacje ?

  1. są tańsze od postępowania sądowego,
  2. są szybsze od postępowania sądowego,
  3. są mniej stresujące i mniej formalne,
  4. są nastawione na przyszłość i prowadzą do kompromisu,
  5. zaspakajają potrzeby uczestników sporu gwarantując im wpływ na przebieg procesu.

Mediacje są prowadzone przez bezstronnego i neutralnego mediatora. Są dobrowolne i poufne.

Możliwość mediacji istnieje na każdym etapie sporu, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie.

Radca prawny Beata Mazur jest wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.