Oferta prowadzonej przeze mnie kancelarii radcy prawnego w Dziwnowie zawiera m.in.

pomoc osobom, którym należą się odszkodowania. Nieszczęśliwe wypadki komunikacyjne, w pracy, błędy medyczne - jest wiele sytuacji, w których ktoś doznaje mniejszego czy większego uszczerbku na zdrowiu lub traci życie. Wówczas, choć w pewnym stopniu przeżywane cierpienie może zrekompensować odpowiednie zadośćuczynienie.

Często dzięki tym pieniądzom możliwa jest rehabilitacja, zakup leków, pokrycie kosztów specjalistów
czy opłacenie opieki pielęgniarskiej. Towarzystwa ubezpieczeniowe jednak nie są skore do tego, aby wypłacać maksymalne stawki odszkodowań,
tylko je zaniżają. W takich sytuacjach warto jednak zawalczyć o to, aby odzyskać należne pieniądze.
Przydatna w tej sytuacji będzie pomoc prawnika zajmującego się odszkodowaniami.

Moja kancelaria podejmuje się dochodzenia finansowej rekompensaty w takim zakresie jak:

  • odszkodowania za szkody komunikacyjne (w tym także w pojeździe) – związane z pokryciem kosztów naprawy pojazdu, wynajęcia samochodu zastępczego, uszkodzeniem wyposażenia w pojeździe czy kradzieżą auta itp.,
  • odszkodowania za obrażenia ciała i śmierć – m.in. z tytułu poniesionych kosztów leczenia, dojazdu do lekarza, sprzętu rehabilitacyjnego, utraconych zarobków, zadośćuczynienie finansowe za doznaną krzywdę, renta z tytułu utraty zdolności do pracy czy znaczącego się pogorszenia sytuacji życiowej,
  • odszkodowania za błędy medyczne (diagnostyczne, terapeutyczne, co do rokowań itp.) – na pokrycie kosztów leczenia, sprzętu rehabilitacyjnego, dojazdu do lekarza, za utracone zarobki, zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienie itd.,
  • odszkodowania za wypadki przy pracy – uzyskanie m.in. zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie, renty od pracodawcy lub z ZUS-u.
sala radcy prawnego
książki z odszkodowaniami

Reprezentacja klientów w różnych sprawach o odszkodowania

W mojej kancelarii profesjonalnie podchodzi się do kwestii wsparcia osób poszkodowanych, w uzyskiwaniu należnego im zadośćuczynienia. Pożar, wypadek na drodze, błąd medyczny, wypadek w pracy – każdy przypadek rozpatrywany jest należytą rzetelnością, bez względu na to, jaka jest wysokość odszkodowania. Dziwnów i Kamień Pomorski to przykładowe miejscowości, z jakich klienci mogą liczyć na wsparcie prawnika w tym zakresie. Celem jest zawsze uzyskanie maksymalnej kwoty. Zawarcie ugody ma miejsce tylko w momencie, kiedy przemawia za tym interes klienta. Profesjonalna pomoc prawna świadczona jest kompleksowo – od likwidacji szkody na poziomie kontaktu z ubezpieczycielem aż po reprezentację osoby poszkodowanej lub jej najbliższych na wokandzie. Kancelaria przyjmuje również zlecenia w sprawach, w których firmy ubezpieczeniowe zaniżają wysokość odszkodowania lub też odmawiają jego wypłaty. Na swoim koncie ma już wiele skutecznie załatwionych postępowań.
Współpraca z klientem zawsze odbywa się na zasadzie wzajemnego zaufania i szczerości. To podstawa, aby efektywnie opracować powierzone sprawy. Zdaję sobie sprawę z tego, z jakim stresem wiąże się dla klienta tego typu walka o należne mu odszkodowanie, nierzadko wynikające z utraty bliskiej mu osoby oraz wielkiej traumy z tego powodu. Staram się zrobić wszystko, aby było to dla niego jak najmniej bolesne doświadczenie.
Wsparcie w osobie doświadczonego prawnika, który profesjonalnie reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowania, zadośćuczynienia, renty po wypadkach drogowych czy w pracy może okazać się bardzo przydatne w przypadku nieznajomości przepisów.