Zakres prawa administracyjnego

W zakres prawa administracyjnego, regulującego stosunki pomiędzy obywatelem a państwem, wchodzi m.in. prawo podatkowe. W praktyce dotyczy ono przede wszystkim płacenia wszelkiego rodzaju podatków i opłat lokalnych oraz decyzji w tych kwestiach, podejmowanych przez organy administracji publicznej.

Niejasność przepisów podatkowych, ich częste modyfikacje, sprawiają, że zwykły „Kowalski” ma prawo stracić orientację w tym zakresie, nawet jeśli skrupulatnie dopilnowuje tego typu spraw i płaci regularnie wszystkie zobowiązania. To wówczas może doprowadzić do niedopełnienia przez niego obowiązków, zwłaszcza gdy jest osobą prowadząca działalność gospodarczą i w konsekwencji poniesienia odpowiedzialności karno-skarbowej. W takiej sytuacji często pomocy szuka się u prawnika, który zajmuje się na co dzień prawem administracyjnym. Na podstawie przedstawionych mu materiałów w sprawie pomoże znaleźć optymalne dla klienta rozwiązanie w problemach ze skarbówką w Kamieniu Pomorskim czy w innym miejscu. 

Statua sprawiedliwosci z wagą
Młotek sprawiedliwości

Szerokie wsparcie prawnika

Często postępowanie administracyjne przed organami administracji publicznej przypomina do pewnego stopnia proces sądowy. Wówczas przydatna jest odpowiednia wiedza oraz umiejętności i uprawnienia, dzięki którym można mieć decydujący wpływ na wynik sprawy. Osobą, która wpisuje się w te wymagania, jest z pewnością prawnik. Mimo że co do zasady organy publiczne mają działać w interesie obywateli, to jednak nie zawsze decyzja skarbówki w sprawie domiaru podatkowego spotyka się z aprobatą czy zrozumieniem „Kowalskiego”, do czego ma prawo i postanawia on rozstrzygnąć ten problem na swoją korzyść. Jednak w tym przypadku działanie na własną rękę czy nieznajomość obowiązujących i aktualnych przepisów podatkowych może być wielką przeszkodą i niepotrzebnym stresem. Dlatego w takich sprawach lepiej wspierać się prawnikiem, który m.in.:

  • sporządzi pisma procesowe,
  • przygotuje wnioski dowodowe,
  • zajmie się prowadzeniem korespondencji ze skarbówką,
  • weźmie udział w negocjacjach – np. w przypadku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą korzystnym rozwiązaniem jest stała współpraca z prawnikiem, który pomóc może rozwiązać wiele bieżących kwestii związanych z Urzędem Skarbowym. To z pewnością ułatwi realizowanie działań biznesowych bez przejmowania się tym, czy wszystkie sprawy podatkowe są regulowane zgodnie z prawem. W przypadku więc problemów ze skarbówką warto zastanowić się nad profesjonalnym wsparciem prawnym.