Jednym ze skutków rozwodu są często alimenty.

Wówczas prawnik jest osobą, z której pomocą łatwiej jest uzyskać je w oczekiwanej kwocie, a także podjąć walkę o ich zwiększenie lub obniżenie. Możliwe jest także wniesienie sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z prawem alimenty mogą otrzymać:

  • dzieci od ich rodziców – świadczenia alimentacyjne przyznawane są względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania,
  • rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, a także dzieci, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie – pod warunkiem wykazania, że znajdują się w niedostatku,
  • matka pozamałżeńskiego dziecka od ojca dziecka – w wysokości kosztów 3-miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu,
  • rozwiedziony małżonek – pod warunkiem, że nie zostanie uznany za wyłącznie winnego rozwodu i znajduje się w niedostatku,
  • osoba przysposobiona,
  • pasierb w stosunku do ojczyma lub macochy i ojczymowi lub macosze w stosunku do pasierba – jeśli odpowiadać będzie to zasadom współżycia społecznego.
pozew o rozwód

Kancelaria pomaga klientom także w zakresie spadków, które są jednym z elementów regulowania spraw majątkowych. Nie każdy w trudnym okresie żałoby jest w stanie zająć się sprawami finansowymi. Prawnik specjalizujący się w prawie spadkowym może w bardzo szerokim zakresie być wsparciem w tej sytuacji. Kancelaria na terenie powiatu kamieńskiego realizuje sprawy:

  • o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym (ustalenie kręgu spadkobierców), podział majątku spadkowego i wykonanie ostatniej woli spadkodawcy w kwestii poszczególnych przedmiotów majątkowych,
  • o zachowek – spadkobiercy ustawowi, którzy nie otrzymali spadku, mogą żądać rekompensaty pieniężnej od spadkobierców – nabywców spadku, uzyskujących korzyść majątkową ich kosztem.

Ponadto wsparcie prawnika przyda się przy sporządzaniu testamentu, dzięki czemu na wypadek śmierci można uniknąć wieloletnich i niepotrzebnych sporów pomiędzy spadkobiercami.

proces rozwodowy

Rozwód radca prawny

Stres i negatywne emocje, które pojawiają się podczas spraw o rozwód, nie sprzyjają racjonalnemu zachowaniu. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym m.in. w Wolinie oraz Kamieniu Pomorskim jest osobą, jaka w tym trudnym okresie pomaga podejmować działania, dzięki którym klient wie, że ma prawne oparcie i może zawalczyć o swój własny interes. Delikatne i emocjonalne sprawy oraz procesy sądowe dotyczące rozwodu mogą przynieść bowiem negatywne skutki nie tylko dla małżonka, ale i dzieci, które w sposób szczególny przeżywają rozejście się rodziców, poddawane są przesłuchaniom i wyjaśnieniom. Do tego jeszcze dochodzi kwestia pozbawienia, ograniczenia, zawieszenia lub przywrócenia władzy rodzicielskiej czy ustalenie kontaktów z dziećmi. Radca prawny przydaje się także w innej, często spornej kwestii – podziału majątku pomiędzy rozstającymi się małżonkami.