Każdy Klient kancelarii traktowany jest indywidualnie, wysokość wynagrodzenia ustalana jest z klientem każdorazowo.

Honorarium za prowadzenie sprawy uzależnione jest od stopnia jej skomplikowania i nakładu pracy.

Kancelaria stosuje:

  • wynagrodzenie ryczałtowe,
  • wynagrodzenie godzinowe,
  • wynagrodzenie mieszane.

W sprawach cywilnych podstawą jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Usługi prawne opodatkowane są podatkiem VAT w stawce 23 %.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat, które mocodawca ma obowiązek uiścić jako strona postępowania.