Klienci indywidualni

Zakres usług kancelarii obejmuje w szczególności:

 • doradztwo prawne,
 • sporządzanie/opiniowanie umów, pism,
 • prowadzenie negocjacji na rzecz Klienta,
 • sporządzanie opinii prawnych na podstawie przekazanej dokumentacji,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowo-administracyjnym, przed sądami administracyjnymi w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • reprezentowanie Klienta przed bankami i urzędami,
 • pomoc w windykowaniu wierzytelności,
 • pomoc w procesie upadłości konsumenckiej.

Klienci biznesowi

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną Przedsiębiorców we wszystkich aspektach ich działalności.

W szczególności oferuje pomoc i wsparcie przy:

 • zakładaniu działalności gospodarczej we wszystkich formach,
 • wpisach do KRS,
 • przygotowywaniu projektów aktów wewnętrznych Przedsiębiorcy,
 • przygotowywaniu i prowadzeniu posiedzeń organów statutowych,
 • przygotowywaniu projektów umów,
 • przygotowaniu procesu zamówienia publicznego,
 • windykacji należności.

Kancelaria zapewnia czynny udział w negocjacjach i mediacjach dotyczących prowadzonej działalności oraz pełną reprezentację Przedsiębiorcy przed sądami i urzędami oraz świadczenie stałej obsługi prawnej.

Prawo cywilne – kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie postępowań procesowych jak i nieprocesowych. Zapewnia reprezentację Klienta w sprawach o zapłatę, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w sprawach dotyczących szkód osobowych i majątkowych, należności z tytułu rękojmi lub gwarancji, w postępowaniu wieczystoksięgowym, czy też o zasiedzenie, naruszenie posiadania.

Prawo gospodarcze – kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Tworzy, opiniuje projekty umów i wszystkich aktów wewnętrznych Przedsiębiorcy. Zapewnia również pełną obsługę procesu inwestycyjnego.

Prawo bankowe – kancelaria świadczy pomoc w sporach sądowych i pozasądowych w sprawach kredytów frankowych, klauzul abuzywnych, ubezpieczenie niskiego wkładu. Oferuje analizę umów i pomoc w postępowaniu reklamacyjnym.

Prawo rodzinne – kancelaria świadczy pomoc i zapewnia reprezentację w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, alimenty oraz we wszystkich sprawach związanych z władzą rodzicielską.

Prawo administracyjne – kancelaria zapewnia reprezentację przed sądami i urzędami oraz pomoc w postępowaniach administracyjnych.

Prawo pracy – kancelaria świadczy pomoc prawną i zapewnia reprezentację przed sądami zarówno pracownikom jak i pracodawcom.

Sprawy egzekucyjne i windykacyjne – kancelaria zapewnia pomoc prawną i reprezentację zarówno wierzycielom jak i dłużnikom. Podejmuje działania w zakresie egzekucji świadczeń, powództw przeciwegzekucyjnych czy skarg na działanie komornika. Oferuje również udział w negocjacjach i sporządzanie umów oraz ugód.

Prawo podatkowe – kancelaria przygotowuje opinie prawne i reprezentuje Klienta zarówno przez urzędami jak i w postępowaniu sądowym.

Sprawy upadłościowe – kancelaria świadczy pomoc i zapewnia reprezentację zarówno wierzycielom jak i dłużnikom. Zajmuje się również upadłością konsumencką.

Prawo spadkowe – porady i reprezentacja w sprawach spadkowych, pomoc w dochodzeniu zachowku, zapisów.

Zamówienia publiczne – kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie procesu zamówień publicznych. Zapewnia reprezentację przed KIO.